تعبیر خواب دعوا | تعبیر خواب | دعوا کردن در خواب

تعبیر خواب دعوا از نظر معبران معروف | دعوا در خواب نشانه چیست؟

خواب دعوا تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب دعوا کردن با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب دعوا چیه؟ برخی معبران دعوا و درگیر شدن در خواب را به همان صورت بیداری اش تعبیر کرده اند. یعنیتعبیر خواب دعوا به درگیری و ناراحتی که پیش خواهد آمد تفسیر کرده اند. برخی دیگر نیز برعکس به شادی و اخبار خوش و نیز سفر و مسافرت تعبیر کرده اند. حال برای مشاهده تعبیر خواب دعوا با ویکی گردی همراه شوید.

تعبیر خواب دعوا بر اساس نظر معبر

از نظر امام جعفر صادق (ع)‍

معانی و مفهوم خواب پرواز در آسمان | تعبیر خواب پرواز کردن چیه؟

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن دعوا و درگیری در خواب را به شش صورت تعبیر کرده اند:

 •     تعبیر اول، درخواست و استدعای عفو و بخشش می باشد. شاید بخاطر کار اشتباه خود مجبور باشید که از شخص مقابل خود طلب بخشش و چشم پوشی کنید. حتی این درخواست می تواند از سمت خدای یگانه تان باشد.
 •     تعبیر دوم، به مانند محتوای خواب شما دعوا و مجادله کردن با کسی است. با کسی درگیر خواهید شد.
 •     تعبیر سوم، حل شدن و گشایش در امورتان است. اگر اخیرا مشکلاتی برای شما ایجاد شده است، این خواب از حل و فصل شدن آن خبر می دهد.
 •     تعبیر چهارم، عازم و راهی سفر شدن است. این سفر می تواند برای استراحت و تفریح، مهاجرت و یا حتی کاری باشد.
 •     تعبیر پنجم، بزرگ و بلند قدر شدن و رسیدن به قدرت و نفوذ است. جایگاه شما در اجتماع والاتر خواهد شد و مردم به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت.
 •     تعبیر ششم، به دست آوردن پول از طریق نا درست و حرام است.

دیدن تخم مرغ در خواب به چه معناست؟ | تعبیر خواب تخم مرغ چیه؟

از نظر ابراهیم کرمانی

سیلی زدن در دعوا:

اگر در خواب دیدید که با شخصی دعوا می کردید و او به صورت شما سیلی زد، تعبیرش آن است که از شخصی حرف زشت و ناپسندی خواهید شنید و این حرف باعث ریختن آبروی شما می شود. سعی کنید از دهن به دهن شدن با کسی جلوگیری کنید.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که شما با کسی دعوا و جدال می کردید و یا شاهد دعوا و جدال دو حیوان بودید، در صورتی که دو طرف دعوا از یک جنس باشند، بر دشمن ظفر خواهید یافت و پیروز می شوید. دشمنان را از خود دور خواهید کرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر مطیعی دعوا اگر به صورت جدال و مشاجره باشد، تعبیرش متفاوت از این تعابیر گفته شده خواهد بود . در صورتی که دعوا فقط به صورت خشم و عصبانیت و ابراز این احساس با دعوا و مرافه و بگو و مگو باشد، تعبیرش متفاوت خواهد بود.

سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

دعوا با شخص نا آشنا:

اگر در خواب دیدید که با کسی در حال دعوا ومشاجره بودید و وی را نمی شناختید، تعبیرش این است که با یکی از خویشاوندان و یا اقوام تان به مشکل برخواهید خورد و کدورتی پیش خواهد آمد که کمی دل آزرده خواهید شد. اما طولی نمی کشد که این اتفاق به سازش و دوستی مجدد منتهی می شود.

اگر به عالم رویا دیدید که با فردی نا آشنا و غریبه در حال دعوا و بگو و مگو بودید، این خواب خوب نیست و می تواند سمبلی از یک بد شانسی و بد بیاری باشد.

دعوا با شخص آشنا:

اگر شخصی که با او دعوا می کردید را می شناختید، تعبیر این خواب دو صورت است:

 •     حالت اول، اگر او شروع کننده دعوا بود و مشاجره را ادامه می داد، یک شخص نا شناس و غریبه لطف و محبت بسیار به شما خواهد کرد و یا اینکه با فردی بسیار مهربان و نیکو سرشت رو به رو خواهید شد.
 •     حالت دوم، اگر دیدید که خودتان دعوا را شروع کردید و وی را رها نمی کردید، این شخص مهربان و یاری دهنده به دیگران، خود شخص شما هستید. اما این خواب می گوید که شما به فردی که نمی شناسید و با او آشنا نیستید، کمک می کنید.
 •     اگر دیدید که در عالم خواب، شما ناظر و شاهد دعوای دو نفر با یک دیگر بودید، یک اتفاق و یا رویداد باعث خوشحالی و شادمانی شما خواهد شد.
 • بر خلاف دنیای بیداری و واقعی که بحث و مشاجره و دعوا کردن کار خوبی نیست، در خواب تعبیرش صلح، سازش، ارتباط های دوستانه و شروع یک رفاقت جدید، و همچنین مشغول شدن به اعمال نیکو و محبت آمیز می باشد.
 • در زندگی روزانه ما، علت برخی از دعوا ها و جدال ها، کینه و کدورت های قلبی ما نسبت به فرد مورد نظر است. در برخی دیگر نیز همین جدال و مشاجره ها باعث ایجاد کینه، کدورت، نفرت، بغض و… می شود.
 • در خواب برعکس این موضوع صدق می کند. زمانی که در خواب دیدید با کسی در حال دعوا و بحث کردن بودید و یا حتی دست به یقه و کتک کاری شدید، این خواب تعبیرش ریختن طرح یک دوستی جدید است که تبدیل به بهترین رفیق شما خواهد شد.
 • اگر دیدید که با عده بسیار زیادی در حال دعوا و جدال بودید، پس دوستان شما افزایش می یابند و ارتباط های زیادی پیدا خواهید کرد.
منبع: تاروت رنگی
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

ارسال نظر