درباره ما

سایت ویکی گردی در حوزه های گردشگری، سرگرمی، سبک زندگی و .. اخبار و اطلاعات روز را در اختیار کاربران قرار می دهد.
هیات تحریریه سایت ویکی گردی:
فاطمه محمدی
مریم احمدی
علی قاسمی
رضا کریمی