تعبیر خواب | تعبیر خواب برف | تعبیر خواب باریدن برف | تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب برف چیه؟ | دیدن برف در خواب نشانه چیست!؟

تعبیر خواب برف تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب برف با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب برف را در این مطلب از سایت ویکی گردی بخوانید. تعبیر خواب برف می‌تواند به احساسات ابراز نشده و عواطف سرد و منجمد بیننده خواب اشاره داشته باشد. تعبیر خواب برف شاید نشانه‌ ای از حس تنهایی و غفلت صاحب خواب نیز باشد.

ابن سیرین:

تعبیر برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی.

جابر:

تعبیر خواب برف لشکر شکست خورده و گریزان است، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی.

یوسف نبی علیه السلام:

دیدن برف عذاب و فتنه بود.

امام صادق (ع):

تعبیرهای برف عبارت هستند از:

 •      رزق و روزی
 •      زندگانی
 •     مال فراوان و پایین بودن قیمت‌ها و ارزانی
 •      لشکر بسیار
 •     بیماری
 •      غم و اندوه.

مطیعی تهرانی به خوبی تفسیر روشنی از دیدن برف در خواب بیان می‌کند. او می‌گوید:

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه که خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند.

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معناست که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

تحلیلگران رویا در رابطه با دیدن برف خواب می‌گویند:

 •     دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است می‌باشد. همچنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد.
 •     از دیدگاه منفی برف انعکاس تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.
 • تغییرات روحی همراه با رضایت و خوشحالی معمولا در خواب به صورت برف تمیز دیده می‌شوند. ممکن است به تازگی عاشق شده و احساس خوبی نسبت به این موضوع داشته باشید.رویای برف کثیف و آلوده بیانگر سردرگمی، استرس و اضطرابات ناشی از روابطی عاطفی شماست.

کارل یونگ:

 •     دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما احساس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. اگر برف آب می‌شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده‌اید را تایید کرده و آزاد می‌کنید. شما بر ترس‌ها و موانع خود غلبه می‌کنید. اگر شما در برف رانندگی می‌کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می‌روید داشته باشید.
 •     خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می‌کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعدادهای بکرتان را کشف می‌کنید و بدان دسترسی می‌یابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می‌کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.
 •     دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

آنلی بیتون:

دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

لوک اویتنهاو:

 •     بارش برف: سستی زود گذر
 •     برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

کتاب سرزمین رویاها:

 •     هوای برفی: دوران بسیار خوش در آینده
 •     زمین پوشیده از برف: خوشبختی
 •     برف کثیف: ناکامی و کسالت
منبع: ستاره
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر