تعبیر خواب | تعبیر خواب زرشک | زرشک در خواب

تعبیر خواب زرشک چیه؟ | دیدن زرشک در خواب نشانه چیست؟

خواب زرشک تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب زرشک با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

معبران تعابیر متفاوتی برای تعبیر خواب زرشک آورده اند .ابن سیرین زرشک را در خواب ناراحتی می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب زرشک می گوید اگر در خوابتان زرشک روی درخت باشد خوب است ولی اگر خواب ببینید زرشک را از درخت جدا کردید تعبیر خوبی ندارد و به معنای غم و ناراحتی می باشد .برای دانستن کامل تعبیر خواب زرشک با ویکی گردی همراه باشید.

تعبیر خواب زرشک از نظر معبران

گاهی اوقات زمانی که انسان خواب می بیند در خواب فکر میکند که فبلا با چنین صحنه ای روبرو شده است .به این حالت در خواب دژاوو می گویند و جالب است بدانید این اتفاق بیشتر برای زنان رخ میدهد تا مردان .بد نیست بدانید همه افراد اگر بدنی سالم داشته باشند خواب می بینند اینکه بعضی افراد می گویند ما خواب نمی بینیم به این دلیل است که خواب خود را به یاد نمی آوردند.

تعبیر خواب زرشک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زرشک اگر به درخت باشد هیجان است مخصوصا اگر سرخی آن را در خواب مشاهده کنید

تعبیر خواب زرشک به روایت محمد بن سیرین

زرشک درخواب دیدن به معنای غم و ناراحتی است.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب زرشک پلو  ببینید به معنای نعمتی است که نصیب شما می شود اما این نعمت باعث ناراحتی شما می شود.

مطیعی تهرانی می گوید:

ولی چنانچه زرشک را از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است مخصوصا اگر ترش بود و در خواب ترشی آن را حس کردید. جمع کردن زرشک از درخت به معنای کاری می باشد که که خودتان شروع می کنید ولی در نتیجه شما را ناراحت می کند.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی خسیس دچار دشمنی می شوی.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند زرشک میخورد، به معنای غم و اندوه است.

منبع: پرشین وی
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر