متولدین هر ماه | ویژگی متولدین هر ماه | خصوصیات متولدین هر ماه

بدترین خصوصیت رفتاری متولدین هر ماه چیه؟

طالع بینی علم ستاره شناسی می باشد و به وسیله آن می توان خصوصیات رفتاری متولدین هر ماه را پیش بینی نمود.

متولدین هر ماه
ویکی گردی:

بسیاری از افراد به طالع بینی متولدین هر ماه اعتقاد عجیبی دارند و دوست دارند براساس آن ویژگی های رفتاری متولدین هر ماه را بررسی کنند در این مطلب با ویکی گردی همراه باشید تا درباره بدترین خصوصیات متولدین هر ماه بعد از تولد بخوانید.

متولدین ماه فروردین رئیس باز و تندخو

فروردینی‌ها در مقایسه با بقیه ماه‌های سال، افرادی مستقل و فعال هستند کـه بـه تنهایی از پس هر مشکلی بر می آیند. آن‌ها دوست دارند مدیریت امور رابه دست بگیرند، بهمین دلیل در جاییکه مدیر نیستند، ناامید و مایوس خواهند شد. گرچه بـه شدت مهربان اند، اما وای بـه روزی کـه خشمگین شوند. آن‌ها زبان تندی دارند و ممکن اسـت کـه در عرض چند ثانیه از کوره در روند و همه ی چیز را فراموش کنند.

دوست دارند کـه بـه سرعت تمام کارهایشان را پیش ببرند و اگر امور طبق برنامه آن‌ها پیش نرود، با زبان تندشان بر دیگران می‌توپند. بهمین دلیل بـه فروردینی‌ها پیشنهاد می شود کـه دراین شرایط قبل از هرگونه اقدامی اول آبی بـه صورت شان بزنند و چند نفس عمیق بکشند، سپس عمل کنند. پس یکی از بدترین خصوصیات رفتاری متولد فروردین ماه اینکه زود عصبانی می شوند حواستون باشه زیاد عصبانیشون نکنید.

متولدین ماه اردیبهشت سمج و لجباز

اردیبهشتی‌ها افراد بـه شدت لجبازی هستند. اگر تصمیمی بگیرند، هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مانع ازآن شود. آن‌ها تا رسیدن بـه هدف شان دست از تلاش بر نمی‌دارند، حتی اگر بـه ضررشان تمام شود یا مطمئن باشند راهی کـه می روند اشتباه اسـت. آن‌ها عقاید خاص خودرا دارند کـه تغییر آن تقریباً غیر ممکن اسـت.

در مکالمه‌های آن‌ها «مـن» زیاد می شنوید بـه این علت کـه عقاید خودشان را بیش از هر چیز دیگری قبول دارند. پیشنهاد مـا بـه اردیبهشتی‌ها این اسـت کـه گاهی دست از لجبازی بردارند. سرسختی همیشه خوب نیست، گاهی باید رها کرد تا اتفاقات خوب بعدی رخ دهد.

متولدین ماه خرداد دو شخصیته و شایعه ساز

تقریباً همه ی می دانند کـه خردادی‌ها افرادی دو شخصیته هستند، اما این موضوع برای آن‌ها اذیت دهنده نیست. همه ی مـا دو جنبه سیاه و سفید داریم کـه طبیعی اسـت، اما این برای خردادی‌ها شدیدتر اسـت. یک زمان عاشق یک نفر هستند و لحظه‌ای بعد از او فرار میکنند.

بدترین قسمت این اسـت کـه آن‌ها تکلیف شان رابا خود و رابطه‌ای کـه با دیگران دارید، نمیدانند. نه تنها دو شخصیته بلکه شایعه پراکنی نیز از دیگر خصوصیات نامطلوب متولدین این ماه اسـت. آن‌ها در محیط کار، محیط‌های دوستانه و … ساکت نمینشینند و مدام در حال شایعه پراکنی هستند. بهترین درس برایشان این اسـت کـه گاهی سکوت کنند.

متولدین ماه تیر بدبین و احساساتی

بدی متولدین تیر این اسـت کـه مثبت اندیش نیستند. آن‌ها از کاه کوه می‌سازند و غرق افکار منفی شان میشوند تا حدی کـه اعصاب خود و اطرافیان شان را خورد میکنند. اگر احساس کنند کـه چیزی سر جایش نیست، حتی اگر غیر این باشد، باور نمیکنند و بـه افکار منفی خود ادامه می دهند.

آن‌ها افراد احساساتی هستند و گاهی آن قدر غرق احساسات شان میشوند کـه دیگر هیچ چیزی را نمی بینند. این رفتار‌ها تنها وقت آن‌ها را اتلاف می کند، بی آنکه فایده‌ای برایشان داشته باشد؛ بنابر این پیشنهاد مـا بـه تیری‌ها این اسـت کـه دید مثبت تری بـه زندگی داشته باشند و از لحظه لحظه زندگی شان نهایت لذت را ببرند.

متولدین ماه مرداد حسود و متظاهر

مردادی‌ها افراد متظاهری هستند کـه دوست دارند تمام نگاه ها رابه سمت خودشان جلب کنند. آن‌ها از این‌کـه دیگران بـه آن‌ها توجه یا دقت نکنند، بـه شدت دلگیر می شوند طوری‌که ساعت‌ها بعلت آن می‌اندیشند. نه تنها تظاهر بلکه حسادت نیز از دیگر ویژگی‌های بد آنهاست.

اگر دوستان، خانواده یا اطرافیان مردادی‌ها بـه دیگران بیش ازآن‌ها توجه کنند، ممکن اسـت کـه حتی شاهد گریه آن‌ها باشند. البته این گریه شاید از روی ناراحتی باشد، اما بیشتر برای جلب توجه، احساس ناامنی و بی پناهی اسـت.

متولدین ماه شهریور منتقد و سخت گیر

شهریوری‌ها افراد کمال گرایی هستند کـه دست از تلاش بر نمی‌دارند. آن‌ها نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم بهترین‌ها را میخواهند. دوست دارند کـه جهانی بهتر بسازند و بهمین دلیل همیشه مسئولیت‌های زیادی روی دوش شان اسـت.

خصوصیات بد متولدین ماه های مختلف | از حسادت مردادی ها تا خساست آبانی ها

از اشتباه بـه شدت فراری هستند ودر صورت مرتکب شدن آن، خودشان را مدام سرزنش میکنند. توصیه مـا بـه آن‌ها این اسـت کـه درصورت اشتباه کردن، بجای غصه خوردن و نقد منفی، ازآن بعنوان راهی برای رشد و پیشرفت استفاده کنند.

متولدین ماه مهر مقید و دودل

متولدین ماه مهر همیشه بین دوراهی گیر افتاده اند. دراین شرایط، نه تنها خود بلکه دیگران را نیز درگیر می کنند. فرقی نمیکند تصمیمی کـه میگیرند کوچک اسـت یا بزرگ، در زمان تصمیم‌گیری نمیتوانند ذهنشان را خالی کنند.

آن‌ها ترجیح میدهند کـه دیگران بجای آن‌ها تصمیم بگیرند، زیرا از استرسی کـه باید تحمل کنند نیز بیزارند. آن‌ها دوست دارند کـه دنیا همیشه روی تعادل باشد بهمین دلیل تا شرایط ذره‌ای تغییر می کند و قوانین طبق مرادشان نیست، گیج و دودل میشوند. اما برای پیشرفت گاهی باید انعطلاف پذیری بیشتری بـه خرج داد.

متولدین ماه آبان دمدمی مزاج و خسیس

هیچ کس در خساست بـه پای آبانی‌ها نمیرسد. آن‌ها نه تنها هنگام پول خرج کردن عقب می کشند بلکه بـه شدت هم دمدمی مزاج اند.

بدین معنی کـه شـما در مدت زمان کوتاهی رفتار‌های مختلف و عجیب غریبی را ازآن‌ها میبینید کـه این رفتار میتواند حسابی اطرافیان را آزرده کند یا حتی موجب سوتفاهم شود. بهمین دلیل متولدین آبان باید بیشتر مراقب رفتارهایشان باشند، در غیر این صورت در مدت زمان کمی تمام دوستان شان را از دست خواهند داد.

متولدین ماه آذر بی تفاوت و پرمخاطره

آذری‌ها دوست ندارند کـه اخبار ناراحت کننده، جزییات یک رابطه عاطفی یا دردودل‌های عاشقانه دیگران را بشنوند. بهمین دلیل همراه خوبی برای نوشیدن یک فنجان قهوه نخواهند بود. آذری‌ها تن بـه احساسات خود نمی دهند و دوست دارند کـه بـه دنبال راهی برای پیشرفت و حرکت باشند.

آن‌ها عاشق مسافرت هستند، اما دوست ندارند کـه خیلی در مورد آن برنامه ریزی کنند. از یک جا نشستن و فکر کردن، بیزارند. آنچه برایشان اهمیت دارد تنها حرکت کردن بـه سمت جلوست کـه البته گاهی عواقبی رابه دنبال دارد. پیشنهاد مـا بـه شم آذری‌ها این اسـت کـه بدلیل روحیه ماجراجویانه بالایی کـه دارید، قبل از جواب مثبت دادن بـه هر ماجراجویی، خوب خطر‌های آنرا درنظر بگیرید.

متولدین ماه دی محافظه کار و سردمزاج

متولدین دی افراد سردمزاجی هستند، اما این بی تفاوتی نشانه بی اهمیت بودن آن‌ها نیست. بلکه برعکس، آن‌ها اهمیت زیادی برای اطرافیان شان قائل اند، اما ترجیح میدهند کـه احساسات شان را بازرسی کنند. بـه اعتقاد آن‌ها هر چـه رفتار بی تفاوت تری داشته باشی، در زندگی موفق تری.

مطمئنا آن‌ها زمان زیادی را صرف خودشناسی خود کرده اند تا بـه این نتیجه رسیدند، اما این نتیجه همیشه کارساز نیست. آیا زندگی بدون احساس ممکن اسـت؟ گرچه دنبال کردن هدف اهمیت دارد، اما خندیدن و گریه کردن اسـت کـه مـا را از ربات‌ها جدا می‌سازد.

متولدین ماه بهمن دمدمی مزاج و بی ثبات

در موضوع خصوصیات متولدین هر ماه بهمنی‌ها هر لحظه مشغول یک کارند، نمیتوانند یک جا بند شوند. بعنوان مثال ایده‌های زیادی برای شروع مکالمه دارند، اما پس از دقایقی صحبت تمام آن‌ها را نیمه تمام رها می کنند و بـه سراغ موضوع بعدی میروند. آن‌ها کمک بـه دیگران را دوست دارند، اما ناگهان در اواسط راهی کـه در پیش گرفته اند، جا میزنند، بـه این دلیل کـه بـه سادگی ذهنشان آشفته می شود و دچار گیجی می شوند.

اگر یک بهمنی هستید و گاهی از هدف تان متوقف شدید، نگران نشوید، طبیعی اسـت، اما یادتان باشد کـه تنها با سخت کوشی و پافشاری اسـت کـه بـه اهداف متن خواهید رسید. هیچگاه مسیری کـه روزی آغاز کردید را فراموش نکنید.

متولدین ماه اسفند احساساتی و عاشق پیشه

اسفندی‌ها افرادی هستند کـه از ظاهر عبور میکنند ودر عمق غرق می شوند. آن‌ها در هر چیزی نشانه‌ای می یابند، اما گاهی عکس العمل‌های لازم را دریافت نمیکنند.

آن‌ها درد و رنج‌های دیگران را درک می کنند، اما از این‌کـه نمیتوانند آنرا بیان کنند و کار مفیدی انجام دهند، بـه شدت ناراحت میشوند و غصه می خورند. برای یک زندگی بهتر، متولدین این ماه باید توجه بیشتری بـه خودشان کنند، در غیر این صورت روزی میرسد کـه زندگی خودشان را فدای دیگران کرده اند.

منبع: پرشین وی
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر