تعبیر خواب | تعبیر خواب ستاره | خواب ستاره

دیدن ستاره در خواب به چه معناست؟ | نشانه و تعبیر دیدن ستاره دنباله دار در خواب

خواب ستاره تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب ستاره با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب ستاره، به منزله بشارتی برای داشتن آینده ای درخشان و روزهایی پر از موفقیت می باشد. عموما تعبیر خواب ستاره به معنای جهشی برای رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی بوده و قرار گرفتن در موقعیت ویژه و خاصی که می تواند همه ابعاد خانوادگی، شغلی، اجتماعی و مالی را تحت‌الشعاع قرار داده و پیشرفت و موفقیتی چشمگیر را برای شما به ارمغان بیاورد. در ادامه با تعبیر خواب ستاره همراه ما باشید.

1- ستاره در خواب نشانه امید و آسایش و راحتی است.

2- تعبیر دیدن ستاره در خانه نشانه بخت خوب است. مخصوصا اینکه در خواب زنان و مردان مجرد دیده شود.

3- تعبیر دیدن ستاره در خیابان این است که میهمانان سرزده ی به خانه تان می آید که شما را شوکه خواهد کرد.

4- اگر در خواب دیدید که ستاره شما را دنبال کرد تعبیرش ایناست که اعتقادات شما قوی است و شانس با شما یار است.

5- اگر در خواب دیدید که ستاره به سمت آسمان درحال پرواز بود تعبیرش این است که به یک ماموریت عجیب خواهید رفت. این خواب علاقه شما را برای سفرهای هوایی نشان میدهد.

6- تعبیر دیدن ستاره در فصل زمستان یا روز بسیار سرد نشانه وقوع یک اتفاق بسیار ناگوار است که به لطف خدا به زودی این اتفاق به خیر خواهد گذشت.

7- تعبیر دیدن ستاره های کم نور در خواب نشانه اتفاق شوم یا پدیده طبیعی مانند سیل و زلزله است. این خواب نشانه نا امیدی و چالش های بزرگ در زندگی است. احتمالا این اتفاقات به دلیل بدبینی شماست. محتاط باشید اما بدبین نباشید.

8- اگر در خواب دیدید که ستاره می ساختید تعبیرش ایناست که برنامه های طولانی مدتی برای آینده دارید. علاوه بر این شما احترام و افتخار دوستان خانواده هستید. زیرا به آنچه به دست آورده اید نه تنها برای خودتان مفید است بلکه باعث افتخار خانواده خود نیز هستید.

9- اگر زن بارداری خواب ستاره ببیند تعبیرش این است که احتمالا دو قلو به دنیا می آورد. به تعبیر معبران شرقی دیدن این خواب عالی است. تقدیر خوبی در انتظارتان است.

آنلی بیتون می‌گوید :

10ـ دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

11ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، تعبیرش آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

12ـ اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می کند ، تعبیرش آن است که در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .

13ـ اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، تعبیرش آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد .

لوک اویتنهاو می گوید :

14- تعبیر خواب ستاره کم سو : مانع

15- تعبیر خواب ستاره تیره : غم و غصه در درون خانه

16- تعبیر خواب ستاره روشن : نیکبختی

17- تعبیر خواب دیدن ستاره تنها : یک اتفاق بسیار مهم روی خواهد داد

18- تعبیر خواب مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت

منبع: دلگرم
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر