فال قهوه | فال قهوه متولدین ماه های سال | فال قهوه طالع بینی

فال قهوه روزانه | فال قهوه 28 بهمن 1402

فال قهوه ماه تولد خود را به صورت روزانه هر روز در این بخش از سایت ویکی گردی دنبال کنید

فال قهوه
ویکی گردی:

فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکل ها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورت های بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال قهوه بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد. قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی برده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

کلید: حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

شلوار: آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

دامن: رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

چراغ: کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

گوش: نصیحت پذیری – خبر های تازه

فال ابجد روزانه | فال ابجد امروز 28 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

خرچنگ: بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

بسته: رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

توپ: با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

گاو: فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

زنبور عسل: مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

فال حافظ امروز | فال حافظ روزانه 28 بهمن

فال قهوه روزانه متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری - توافق

گاو: فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

پر: تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

قیچی: جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

فال فرشتگان الهی امروز شنبه 28 بهمن 1402 | فال فرشتگان بر اساس ماه تولد

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

کرم: گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

گاو: فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری - توافق

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

فال قهوه روزانه متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

توپ: با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

فال تاروت کبیر | فال تاروت 28 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

کاسه: رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

ماه: عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

فال قهوه روزانه متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

قلم: رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

عقرب: جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

سوسمار: دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

هدهد: خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

دیگ: صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

فال قهوه روزانه متولدین دی 

در فال قهوه شما دیده شد:

چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

حصار: در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

قرص: شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

فال انبیاء روزانه | فال انبیاء امروز 28 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

حلقه شکسته: ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

قیچی: جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

کت: گرمی - عشق و محبت

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

نرده بام: موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

خرگوش: زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

گاو: فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

منبع: ساقیا
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر