تعبیر خواب | تعبیر خواب کشتی | خواب کشتی

دیدن کشتی در خواب نشانه چیه؟ | تعبیر خواب کشتی از نظر معبران معروف

خواب کشتی تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب کشتی ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب کشتی در خواب برای مرد و کشتی در خواب بیانگر ایمنی و امنیت و رهایی از نگرانی و ناراحتی است و دیدن کشتی نشان دهنده غلبه بر مشکلات و بحران ها است. تعبیر خواب کشتی در خواب از آنجایی که این خوابی است که بسیاری آن را می بینند و به چیزهای زیادی اشاره می کنند که برخی نمی دانستند، باید بدانیم که تعبیر خواب کشتی از فردی به دیگری متفاوت است، زیرا تعبیر زن با دیدن خواب مرد متفاوت است.

تعبیر خواب کشتی از ابن سیرین:

 • کشتی در خواب بیانگر ثروت و خوبی است.
 • کشتی در خواب ممکن است از برخی ترس ها و مشکلاتی که بیننده از آن رنج می برد در امان باشد.
 • خواب کشتی بیانگر غم و غصه و بی احتیاطی است.
 • اما هر کس در خواب ببیند که در کشتی مرده است در حالی که در قعر آب بوده است، بیانگر آن است که در دست مردم خواهد مرد.

تعبیر خواب کشتی بخار برای مرد:

 • اگر مردی کشتی شکسته را ببیند، این نشان دهنده مشکلاتی است که او در زندگی خود با آن روبرو است.
 • دیدن مردی در خواب که قادر به سوار شدن به کشتی نیست، بیانگر این است که او در زندان و مضطر بوده است.
 • اگر انسان ببیند که کشتی ویران می شود و در همه جا پراکنده می شود، این نشان دهنده مرگ یک ملت است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن قایق در خواب نابلسی

تعبیر خواب کشتی برای زن مجرد:

 • دیدن دختری در کشتی بخار در خواب، نشانگر آن است که او بسیار قوی و با اعتماد به نفس است.
 • بنابراین، دیدن یک زن مجرد در کشتی، حکایت از رسیدن به اهداف و برآورده شدن تمام خواسته های او دارد.
 • کشتی بخار در خواب دختر بیانگر سفر است.

تعبیر خواب کشتی برای زن متاهل:

 • کشتی در خواب زن متاهل بیانگر خیر و برکت است.
 • دیدن کشتی در خواب زن متاهل بیانگر ثبات و آرامش روانی است.
 • کشتی بخار ممکن است نشانه ای از تغییر مثبت در زندگی او و همسرش باشد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن آب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کشتی برای زن باردار:

 • رگ نشانه ایمنی و امنیت جنین است.
 • بنابراین، بخارپز در خواب زن باردار بیانگر این است که خستگی و مشکلات بارداری برطرف می شود.
 • کشتی در خواب زن باردار، نشانه نزدیک شدن به تاریخ تولد است و به خوبی و سلامتی می گذرد.

تعبیر خواب کشتی توسط نابلسی:

 • سوار شدن بر کشتی در خواب، نشانه موفقیت و خوشبختی است.
 • اما سوار شدن بر کشتی در خواب زن مجرد، نشانه ازدواج زودهنگام اوست.
 • راندن کشتی در خواب به طور کلی دلیل بر ازدواج است.
 • غرق شدن کشتی در خواب نشانه شکست در تجارت است.
 • غرق شدن کشتی در خواب ممکن است نشانه افتادن در گناه و گناه باشد.
 • غرق شدن کشتی ممکن است نشان دهنده بیماری ها و مشکلات باشد.
منبع: تعبیرفا
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر