فال قهوه | فال قهوه متولدین ماه های سال | فال قهوه طالع بینی

فال قهوه روزانه | فال قهوه 9 بهمن 1402

فال قهوه ماه تولد خود را به صورت روزانه هر روز در این بخش از سایت ویکی گردی دنبال کنید

فال قهوه
ویکی گردی:

فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکل ها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورت های بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال قهوه بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد. قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی برده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

قوری: خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

فال ابجد روزانه | فال ابجد امروز 10 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

کتاب: گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

آب فشان: موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

حلقه گل: غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

ماهی: موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول - سعادت

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

شمشیر: مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست

فال فرشتگان الهی امروز دوشنبه 9 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

نهنگ: خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

نامه: خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

بار و اندوخته: پس انداز

اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

کاسه: رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

بطری: به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

فال تاروت کبیر | فال تاروت 10 بهمن 1402

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

کاسه واژگون: درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

زنبور: شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

خیمه: تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

فال قهوه روزانه متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

زنبور: شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

قلب: روابط عاطفی

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

ترازو: نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

فال حافظ امروز | فال حافظ روزانه 10 بهمن

فال قهوه روزانه متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

کژدم: دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

کتاب: گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

فال قهوه روزانه متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

دیگ: صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

فال قهوه روزانه متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

میمون: زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

پرنده: خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

عصا: دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

ریسمان: عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

منبع: ساقیا
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر