نبش قبر و مجازات آن | فیلم نبش قبر | ماجرای نبش قبر چه بود

صداهای عجیبی که ماموران قبرستان را مجبور به نبش قبر کرد!

ماجرای صداهای عجیب که منجر به نبش قبر شد چیست؟ در ادامه این مطلب تماشا کنید

نبش قبر
ویکی گردی:

صداهایی عجیب که ماموران قبرستان را مجبور به نبش قبر کرد! ماموران قبرستانی در اسکاتلند، به علت شنیدن صداهایی عجیب مجبور به نبش قبر شدند. وقوع صداهایی عجیب که بیشتر شبیه به صدای آب بود در قبرستان اسکاتلند سبب شد تا ماموران منشاء صدا را دنبال کنند و به قبر مورد نظر رسیده و نبش قبر انجام دهند. آنها پس از شکافتن قبر و باز کردن تابوت متوجه وجود آبراهی در زیر گورستان شدند.  که این قنات چند وقتی می شد که طغیان کرده بود.

مجازات و جرم نبش قبر چیست؟

منظور از نبش قبر آن است که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار و مشخص گردد ، لذا در صورتی که قبری را بکنند و خاک آن بیرون ریخته شود، بدون آنکه جسد میّت مشخص شود نبش حرام نیست و همینطور در صورتی که میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و امثال آن باشد بعد از آن او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).

شب اول قبر انسان چگونه شبی است؟

 برابر مادۀ 634 «قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات » هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر کند، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر زمان جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

برابر ماده 634 بین نبش قبر مسلمان تفاوتی گذاشته نشده است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

ارسال نظر

  • احمد فیصل

    خوب است